SÖKSök

Jag var hos min privata husläkare för en tid sedan och blev tillfrågad om att lämna ett blodprov till en läkemedelsstudie. Nu ångrar jag mig och vill kasta det tagna provet. Hur gör jag?

Du har alltid rätt att begränsa ett samtycke och få ditt prov kasserat oavsett var det är taget. Det ska finnas angivet i forskningspersonsinformationen för studien hur du ska gå tillväga för att kunna dra tillbaka ditt samtycke.