SÖKSök

Hur ska prov som tas för forskning utanför en vårdgivares verksamhet hanteras?

Biobankslag (2023:38) gör ingen skillnad på var prov tas, utan ska tillämpas på alla  identifierbara prov som samlas in till och bevaras i en biobank eller används för vård, behandling eller andra medicinska ändamål i en vårdgivares verksamhet, forskning, produktframställning, utbildning, kvalitetssäkring eller utvecklingsarbete. Det innebär att även prov som är tagna utanför hälso- och sjukvården omfattas, om de samlas in, bevaras eller används för nämnda ändamål enligt lagen. Biobankslagen blir också tillämplig på prov som har samlats in för ett ändamål som inte omfattas av lagen, om och när det blir aktuellt för användning för ett av de ändamål som lagen omfattar.