SÖKSök

Hur länge sparas ett prov för vård?

De flesta prov som tas inom vården förstörs direkt efter analys och sparas inte. Prov för vård sparas i regel så länge behov finns enligt det ändamål som prov samlats in för och kvalitén kan bibehållas. Om och hur länge ett prov för vård sparas varierar beroende på typ av prov samt typ av förvaring av prov. Om kvalitén inte kan upprätthållas gallras prov bort.