SÖKSök

Hur får jag reda på min blodgrupp?

Biobank Sverige kan inte svara på vilken blodgrupp du har.

Övergripande information om blodgrupper finns på https://www.1177.se/Uppsala-lan/liv–halsa/sa-fungerar-kroppen/blodgrupper/
På 1177 finns även information om och hur du kan få reda på vilken blodgrupp du tillhör.