Hur får jag reda på min blodgrupp?

Övergripande information om blodgrupper finns på 1177 (länk https://www.1177.se/liv–halsa/sa-fungerar-kroppen/blodgrupper/).
På 1177 finns information om och hur du kan få reda på vilken blodgrupp du tillhör.
Biobank Sverige kan inte svara på vilken blodgrupp du har.