SÖKSök

För vilka ändamål får ett prov från en biobank användas?

Enligt biobankslagen får prov från en biobank användas för följande ändamål:

  1. vård, behandling eller andra medicinska ändamål i vårdgivarens verksamhet,
  2. forskning
  3. produktframställning eller
  4. utbildning, kvalitetssäkring eller utvecklingsarbete inom ramen för något av de ändamål som anges i 1–3)
    Förutom ändamålen som anges ovan får bevarade prov i biobanker även användas till
  5. att utreda skador enligt patientskadelagen (1996:799).
  6. att, om det finns särskilda skäl, identifiera personer som har avlidit (gäller enbart prov bevarade för ändamålet vård eller behandling). Detta efter begäran från Rättsmedicinalverket eller Polismyndigheten som ska ange särskilda skäl såsom att andra tillräckligt säkra metoder för att identifiera en avliden inte finns att tillgå inom rimlig tid.

Notera att: Prov får användas till, men inte samlas in och bevaras för de ändamål som anges i 5–6 inom ramen för biobankslagen.