SÖKSök

Får polisen använda prov från vården i brottsutredning?

Brottsutredning är inte ett tillåtet ändamål för hälso- och sjukvårdens biobanker inklusive PKU biobanken.

Vårdens biobanker kan inte heller användas för att hitta misstänkta gärningsmän.

Här kan du läsa mer om biobanker och brottsutredning: https://biobanksverige.se/om-biobanker/kan-biobanker-anvandas-for-att-losa-brott/