SÖKSök

Får man spara sitt barns navelsträngsblod för dennes framtida behov i en privat biobank?

Navelsträngsblod som tas och sparas för eventuella framtida vård av en individ omfattas av andra lagar än biobankslagen. Det finns inget legalt hinder att spara prov i en privat vävnadinrättning slå länge cell- och vävnadslagens kvalitets- och säkerhetskrav vid samtycke, tillvaratagande, förvaring, utlämning, distribution och användning är uppfyllda. Det finns dock flera frågetecken kring provernas ägandeskap som är oprövade, liksom deras värde för framtida vård. För mer information se yttrande från Statens medicinsk-etiska råd: Yttrande om stamcellsbanker för navelsträngsblod (smer.se)

Privata vävnadinrättningar för navelsträngsblod är inte att förväxla med den nationella vävnadsinrättningen ”Nationella navelsträngsblodbanken” för navelsträngsblod vid Sahlgrenska sjukhuset. I denna sparas inte blod för ”eget” bruk utan denna biobank är tillgänglig för sjukvård för alla människor i hela världen. Den drivs helt utan vinstintresse och finansieras gemensamt av alla regioner i Sverige samt Barncancerfonden.