SÖKSök

Får ett sparat prov från en avliden patient utlämnas till faderskapsprövning om nära anhörig eller domstol begär detta?

Nej – enligt biobankslagen får sparade vårdprov endast användas för tillåtna ändamål enligt biobankslagen. Faderskapsprövning är inte ett tillåtet ändamål för sparade vårdprov.

Viss osäkerhet råder dock och det finns möjligheter att få frågan prövad av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) eller av en domstol. Om ett positivt utfall kommer att innebära att prov utlämnas för faderskapsprövning är också osäkert.

För mer information om hur föräldraskap fastställs se Fastställande av föräldraskap – Sveriges Domstolar