SÖKSök

Ett läkemedelsbolag har en egen biobank. I den förvaras prov från patienter som gett samtycke till att dessa prov får bevaras/användas för framtida forskning. Vad behöver läkemedelsbolaget göra när man vill använda dessa prov?

Samtycke för framtida forskning gäller endast för att bevara prov.  Om bevarade forskningsprov ska användas i en ny forskningsstudie, som inte omfattas av det tidigare etikgodkännandet/tillståndet för prövningen och samtycket, ska en ny ansökan göras enligt tillämplig lagstiftning och Etikprövningsmyndigheten kommer då besluta om vilka krav som ska gälla i fråga om information och samtycke för att prov ska få användas i den nya studien.