Patient- och närståendesamverkan för bättre forskning och hälso- och sjukvård

Här kan du ladda ner rapporten Patient- och närståendesamverkan för bättre forskning och hälso- och sjukvård

Om rapporten

Patient- och närståendesamverkan behandlas alltför ofta som ett nödvändigt ont eller
en ruta som slentrianmässigt måste kryssas i, snarare än en central, värdeskapande aktivitet.
Ett sådant förhållningssätt leder till att man gör insatser som vare sig är särskilt
långsiktigt hållbara eller ger tydliga resultat. En ond cirkel skapas.

I den här rapporten har vi byggt vidare på etablerade ramverk och verktygslådor och
dragit nytta av gjorda erfarenheter kring samverkan mellan patienter, närstående,
forskning och hälso- och sjukvård. Med samverkan på det här området avses ofta ett
sätt att ta sig an utmaningar med representation från olika typer av intressenter.

Alla som vill samverka måste dra sitt strå till stacken. En bra startpunkt är att läsa den
här rapporten, som bygger på den omfattande forskning och de rika erfarenheter som
redan finns inom området samverkan.

Vid frågor

Har du frågor om rapporten, är du välkommen att kontakta Anna Clareborn, anna.clareborn@igp.uu.se

Framsida av broschyren "Patient- och närståendesamverkan för bättre forskning och hälso- och sjukvård"