SÖKSök

Sprintdemo 37

Fredag 12/4 kl.11:00-12:00 kommer vi hålla nästa sprintdemo.

Målgrupp för denna demo: Utredare RBC, mottagare av granskade ansökningar från RBC samt studiekoordinatorer vid patologi samt patolog som utför rimlighetsbedömning vid kliniska prövningar eller prestandastudier.

Innehåll: Progress ombyggnation av Biskit.

Vill du delta på sprintdemo men saknar möteslänk kan ni kontakta sbr@biobanksverige.se