Nyheter

FRÅN BIOBANK SVERIGE, DECEMBER 2022. #34

Nationellt införandeprojekt ska säkerställa implementering av en ny biobankslag

Biobank Sverige har fått i uppdrag att leda ett nationellt införandeprojekt om förslaget till ny biobankslag träder i kraft.
» Läs mer om införandeprojektet

Save the dates!

Om riksdagen fattar ett beslut om ny biobankslag den 25 januari 2023 planerar Biobank Sverige att hålla ett antal webbinarer om den nya lagen. Boka in tillfällena 1 februari, 1 mars, 29 mars, 3 maj och 31 maj klockan 12:00 - 13:00 i kalendern redan nu.
» På informationssidan om nya biobankslagen publiceras löpande aktuell information
läkemedelsprövningar

Övergångsperioden för ansökan om kliniska läkemedelsprövningar närmar sig sitt slut

Efter den 31 januari 2023 ska alla ansökningar om kliniska prövningar av läkemedel skickas in via EU-portalen CTIS. Detta påverkar även processen för biobanksansökan. » Läs mer om förändringarna

Mall ska underlätta ansökningar när biologiska prov ingår i en klinisk prövning av läkemedel

Den nya mallen på svenska ska underlätta för sponsorer att få med den information som krävs enligt svenska lag och därmed minska behovet av kompletteringar vid ansökan om kliniska läkemedelsprövningar där prov ingår. » Läs mer om mallen för kliniska prövningar

E-kurs inkluderar processen för CTR

E-kursen "Snabbguide biobanksansökan" förklarar processen för ansökan om biobanksprov enligt det nya regelverket för kliniska läkemedelsprövningar (EU 536/2014).
» Till e-utbildningen Snabbguide biobanksansökan

Rapport om svenska kohortstudiers vetenskapliga produktion

I en ny bibliometri-rapport undersöks 13 svenska forsknings-projekt där prov och hälsodata använts i totalt 1785 publikationer under perioden 2016–2020.
» Läs och ladda ner rapporten
En bild av ...

Registerforskning 2022 - summering och presentationer

Biobank Sverige var en av medarrangörerna när Registerforskning 2022 gick av stapeln den 8 november i Stockholm.
» Läs mer om Registerforskning 2022

Provets väg - en guide för forskning på biobanksprov

Filmen "Provets väg" lyfter fram vad som är viktigt att tänka på om biobanksprov ska ingå i en forskningsstudie. » Se filmen

Kalendarium - aktuella evenemang

13 januari: Biobank Cohort Forum - webinar
1 februari, 1 mars, 29 mars, 3 maj och 31 maj: Ny biobankslag - webbinarier
10 februari: Sitter det käppar i kohortforskningens hjul? - digital workshop

» För mer aktuella händelser, se vårt kalendarium på biobanksverige.se

Ny FAQ

Att tänka på vid inskanning av bild på vävnadsprov

» Se samtliga FAQ på Biobank Sveriges webbplats

Nyheter dokument

  • C1. Roller och ansvar. Uppdaterad med information som följd av omorganisering.
  • K5. Information om avtal om överföring av humanbiologiskt material för forskning/klinisk prövning. Återinföring av information gällande skadestånd och transport.
» Alla externa dokument finns samlade här
Interna dokument finns på Biobank Sveriges intranät (inloggning krävs).
godjul
Vid frågor kontakta:
info@biobanksverige.se

Ansvarig utgivare:
Sonja Eaker, Ordförande beredningsgruppen för Biobank Sverige (info@biobanksverige.se)
BiobankSverige-vit
linkedin twitter