Nya avtalsmallar för Material Transfer Agreement (MTA)

Nya avtalsmallar för Material Transfer Agreement (MTA)

Biobank Sverige har tagit fram nya avtalsmallar för Material Transfer Agreement (MTA) då humana prov ska skickas för analys inom Sverige eller utomlands. Avtalen reglerar hur mottagaren får hantera prov samt hur prov ska hanteras när de inte längre behövs för det...

Skicka prov på analys – Material Transfer Agreements (MTA)

Oavsett om prov har utlämnats eller om ansvaret kvarstår hos sjukvårdshuvudmannen kan prov skickas för analys inom eller utom landet. Ett MTA (Material Transfer Agreement ) reglerar parternas ansvar då biobankprov med tillhörande provkod överförs från en huvudman till...