Provsamlingar publicerade i ”COVID-19 Data Portal SWEDEN” underlättar forskning om covid-19

Att tillgängliggöra provsamlingar i biobanker för forskning och dela data är en förutsättning för att påskynda forskningen om covid-19 med syfte att mildra effekterna av … Fortsätt läsa Provsamlingar publicerade i ”COVID-19 Data Portal SWEDEN” underlättar forskning om covid-19