SÖKSök

Vad gäller för prov som tas utanför Sveriges gränser?

Prov tagna utanför Sveriges gränser omfattas inte av svensk biobankslag, men för att få använda dessa prov i svenska forskningsprojekt krävs godkänd etikansökan enligt etikprövningslagen och övrigt regelverk för forskning för den del av forskningen som genomförs i Sverige.

Om prov tagna utanför Sveriges gränser ska skickas för analys till ett laboratorium i Sverige och laboratoriet enbart utför analysen utan att på annat sätt delta i forskningen, behövs inte ett etikgodkännande.