SÖKSök

Kan man förvara prov utomlands?

Biobankslagen medger att prov skickas för att en viss åtgärd ska utföras till en juridisk person inom eller utom landet.  En åtgärd kan exempelvis vara analys, omformatering eller förvaring.

Det får dock enbart vara åtgärder som faller inom ramen för ändamålet. Exempelvis, om ändamålet är ett specifikt forskningsprojekt får det enbart vara åtgärder som ryms inom det projektet som ska utföras.

Om prov redan är insamlade och man därefter önskar förvara prov utomlands behöver man titta på vad som står i befintligt etikgodkännande, information till forskningspersoner, biobanksavtal och MTA. Om inte åtgärden förvaring utomlands täcks behövs befintligt biobanksavtal och MTA/motsvarande uppdaterades. Troligen krävs även en ansökan om väsentlig ändring till Etikprövningsmyndigheten (som också ska besluta om vilka krav som ska gälla i fråga om information och samtycke).

Se alla FAQ här.