SÖKSök

Hur länge kan prov förvaras utanför Sveriges gränser i ett forskningsprojekt?

Hur länge är inte definierat i biobankslagen då behovet av hur länge ett prov måste förvaras utomlands skiljer sig i olika forskningsprojekt.  . Biobanksansvarig hos den huvudman som är ansvarig för prov ska enligt biobankslagen upprätta ett avtal med mottagaren, där det regleras vad som gäller för de prov som skickas. Notera att prov får endast skickas för forskningsprojekt som har godkänd ansökan om etikprövning eller tillstånd enligt tillämplig EU förordning för kliniska prövningar och prestanda studier.