SÖKSök

Ett CRO-företag har gått i konkurs. Företaget har en biobank. Vad gäller?

Enligt biobankslagen får huvudmannen för biobanken, i detta fall CRO-företaget, besluta att biobanken ska läggas ned. Huvudmannen ansvarar för att beslutet om nedläggning anmäls till Inspektionen för vård och omsorg. Anmälan ska innehålla uppgift om vad som har skett med prov i biobanken.

Om prov fortfarande finns eller behövs kan inte biobanken läggas ner rakt av. Biobanken eller provsamlingar i biobanken behöver först överlåtas till en annan huvudman. För att en huvudman ska få överlåta en biobank till en annan huvudman krävs tillstånd av IVO. Begäran ska innehålla vilka skäl det finns för överlåtelsen och uppgifter om vem som ska överta biobanken.

Se alla FAQ här.