BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CATEGORIES:Biobank Sverige CLASS:PUBLIC CREATED:20240209T144629Z DESCRIPTION:Frågestund biobankslagen är en sorts fortsättning av vår ti digare webbinarserie ”Vad innebär den nya biobankslagen?”.\n \nVid de tta tredje tillfälle för 2024 fokuserar vi på Kliniska prövningar och ansökningsprocesser.\n \nSkicka dina eventuella frågor redan idag till i nfo@biobanksverige.se eller anonymt via vårt frågeformulär .\n \nAnslut till frågestunden:\n \nhttps://uu-se.zoom.us/j/69 125131041 \n \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20240523T130000 DTSTAMP:20240209T144629Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20240523T120000 LAST-MODIFIED:20240209T144629Z LOCATION:https://uu-se.zoom.us/j/69125131041 PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Frågestund biobankslagen TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000B0D1A4006F5BDA01000000000000000 010000000A889381C53A4C84AB0916166E9517ED9 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Frågestund biobankslagen är en sorts fortsättning av vår tid igare webbinarserie ”\;Vad innebär den nya biobankslagen?”\;.

 \;

Vid detta tredje tillfälle för 2024 fokuserar vi på Kli niska prövningar och ansökningsprocesser.

 \;

Skicka dina eventuella frågor redan i dag till info@biobanksverige.se  \;eller ano nymt via vårt frågeformulär.

 \;

Anslut till frågestunden:< o:p>

 \;

https://uu-se.zoom.us/j/69125131041

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR