BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CATEGORIES:Biobank Sverige CLASS:PUBLIC CREATED:20240209T144202Z DESCRIPTION:Frågestund biobankslagen är en sorts fortsättning av vår ti digare webbinarserie ”Vad innebär den nya biobankslagen?”.\n \nVid de tta andra tillfälle för 2024 fokuserar vi på Kliniska prövningar och a nsökningsprocesser.\n \nSkicka dina eventuella frågor redan idag till in fo@biobanksverige.se eller anonymt via vårt frågeformulär .\n \nAnslut till frågestunden:\n \nhttps://uu-se.zoom.us/j/630 58852433 \n \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20240418T130000 DTSTAMP:20240209T144202Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20240418T120000 LAST-MODIFIED:20240209T144202Z LOCATION:https://uu-se.zoom.us/j/63058852433 PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Frågestund biobankslagen TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000060FE9D3F6E5BDA01000000000000000 010000000C0C0A7C79DA5394581CF811057104096 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Frågestund biobankslagen är en sorts fortsättning av vår tid igare webbinarserie ”\;Vad innebär den nya biobankslagen?”\;.

 \;

Vid detta andra tillfälle för 2024 fokuserar vi på Klin iska prövningar och ansökningsprocesser.

 \;

Skicka dina eventuella frågor redan id ag till info@biobanksverige.se< /a> \;eller anon ymt via vårt frågeformulär.

< span style='font-size:12.0pt\;font-family:"Calibri"\,sans-serif\;color:bla ck\;border:none windowtext 1.0pt\;mso-border-alt:none windowtext 0cm\;padd ing:0cm\;background:white'> \;

Anslut till frågestunden:

 \;

https://uu-se.zoom.us/j/63058852433

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR