BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CATEGORIES:Biobank Sverige CLASS:PUBLIC CREATED:20240115T131926Z DESCRIPTION:Frågestund biobankslagen är en sorts fortsättning av vår ti digare webbinarserie ”Vad innebär den nya biobankslagen?”.\n \nVid de tta första tillfälle för 2024 fokuserar vi på IT-anpassningar med anle dning av nya biobankslagen.\n \nSkicka dina eventuella frågor redan idag till info@biobanksverige.se eller anonymt via vårt frågeformulär .\n \nAnslut till frågestunden:\n \nhttps://uu-se.zoom.u s/j/67838883467\n \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20240229T130000 DTSTAMP:20240115T131927Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20240229T120000 LAST-MODIFIED:20240115T131926Z LOCATION:https://uu-se.zoom.us/j/67838883467 PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Frågestund biobankslagen TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000050288782D9DCD901000000000000000 0100000008FE65C182ADAB4448E1A8FE288E82276 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Frågestun d biobankslagen är en sorts fortsättning av vår tidigare webbinarserie ”\;Vad innebär den nya biobankslagen?̶ 1\;.

 \;

Vid detta första tillfälle f ör 2024 fokuserar vi på IT-anpassningar med anledning av nya biobanks lagen.

 \;

Skicka dina eventuella fr ågor redan idag till info@biobanksver ige.se \;eller anonymt via vårt frågeformulär.

 \;

Anslut t ill frågestunden:

 \;

https://uu-se.zoom.us/j/67838883467< o:p>

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR