Workshop – Vad borde samordnas i en nationell strategi för svenska biobankskohorter?

Svenska kohorter med biobanksprov används idag i många studier och har historiskt varit av stor betydelse för Sveriges vetenskapliga framgångar inom biobanksforskning. Någon samlad plan eller strategi för att det ska fortsätta så finns inte. Kohortarbetsgruppen inom Biobank Sverige vill att en sådan plan eller strategi åstadkoms. Men hur kan det ske?

Detta är den andra workshoppen som hålls för att påbörja en diskussion som syftar till att forma en strategi för kohorter med provsamling. Workshoppen anknyter delvis till Biobank Cohort Forum-webbinarietCreating an Environment for Sustainable Biobanking – lessons from the Netherlands” som hålls 11 september, 2023, som även kommer att spelas in. Webbinariet är dock inget krav för att delta på denna workshop.

En sammanfattning av diskussionerna kommer att återkopplas till samtliga deltagare och föras vidare inom bland annat Biobank Sverige.

Tid och datum:
12:15 – 13:30, Måndag 25 september, 2023

Mötesform:
Digital workshop via Zoom där vi i mindre grupper kommer att diskutera strategiutveckling. Verktyget Mentimeter kommer att användas för att samla tankar och synpunkter.

Målgrupp:
Denna workshop vänder sig till dig som arbetar eller forskar inom kohorter, gärna med provsamling.

Förberedelser:

  1. Delta gärna på kommande webbinarium inom Biobank Cohort Forum eller läs Recommendations for a Dutch Sustainable Biobanking Environment
  2. Kika gärna på dessa två publicerade rapporter om svenska biobankskohorter
  3. Fundera på vad som bör ingå om vi tillsammans ska ta fram en nationell strategi för kohorter med biobanksprov? Vad bör vi inte åta oss att ta med i en gemensam strategi?

Registrering

Registrera dig nedanför. Du får gärna bjuda in andra som du tror kan vara intresserade av denna workshop!