Workshop – Sitter det käppar i kohortforskningens hjul?

Vi har varit vana vid att epidemiologisk stringens och god etik räcker som rättesnören i arbetet med kohorter. Så är det inte längre.

Vid denna digitala workshop, som arrangeras av Biobank Sveriges kohortarbetsgrupp och Cohorts.se, diskuterar vi vad vi forskare, våra universitet och de som tolkar och skapar regler kan göra för att vi ska undvika käppar i kohortforskningens hjul. Konkret kommer vi att fokusera på:

  • Information om personuppgiftsbehandling under GDPR
  • Avtal med andra aktörer (t.ex. inför nationella och internationella samarbeten)

En sammanfattning av diskussionerna kommer att återkopplas till samtliga deltagare och föras vidare inom bland annat Biobank Sverige.

Tid och datum:
12:00 – 13:15, Fredag 10 februari, 2023

Mötesform:
Digital workshop via Zoom där vi i mindre grupper kommer att diskutera hinder och lösningar. Verktyget Mentimeter kommer att användas för att samla tankar och synpunkter. 

Målgrupp:
Denna workshop vänder sig till dig som arbetar eller forskar inom kohorter, gärna med provsamling.

Förberedelser:
Fundera på följande frågor:

  1. Vad har vi problem med? Vilka forskningsmöjligheter går förlorade?
  2. Vad skulle behövas för förändringar?
  3. Hur kan vi gå vidare?

Registrering

Registrera dig nedanför. Du får gärna bjuda in andra som du tror kan vara intresserade av denna workshop!