Switch to english language
x
English
Till startsidan för Biobank Sverige

Viktig information till provgivare och patienter med anledning av testning av sjukdomen covid-19

Sjukdomen covid-19 har inneburit att det på regionernas sjukhus tas prov för att undersöka om patienter eller provgivare har sjukdomen covid-19 eller om de har utvecklat antikroppar mot viruset som orsakar covid-19 (SARS-CoV-2).

Det prov som tas för att undersöka sjukdomen är exempelvis blodprov, prov från näsa/svalg eller avföring. Prov som tas för att undersöka förekomst av antikroppar är framförallt blodprov.

Efter det att proven analyserats är det vanligt att proven kastas. Vissa av proven sparas i en biobank hos vårdgivaren. I biobankslagen står det hur proven får sparas och användas. Proven sparas framför allt för att patientens och provgivarens vård ska bli så bra och säker som möjligt.

Om prov ska sparas i biobank: Enligt biobankslagen ska du i samband med att du lämnar provet få frågan om du samtycker till att provet sparas i en biobank. Du ska också få information om hur provet kan komma att användas. Det är du själv som bestämmer om provet får sparas.  Du kan också begränsa för vilka ändamål som provet får sparas genom att skicka in en nej-talong.

Prov som sparas i biobank kan också bli aktuella i medicinsk forskning i de fall patienten/provgivaren inte begränsat sitt samtycke för detta ändamål. Alla forskningsstudier ska först godkännas av Etikprövningsmyndigheten.

Myndigheten gör en bedömning av hur viktig studien är jämfört med eventuella risker med studien. Då bedömer myndigheten bland annat om proven kan användas i forskningen utan att den som har lämnat proven påverkas negativt.

Du kan läsa mer om biobankslagen på 1177 och på Biobank Sveriges hemsida: www.biobanksverige.se 

Se även Flyern – Ett sparat prov kan rädda liv: https://biobanksverige.se/wp-content/uploads/g1b-flyer-ett-sparat-prov-kan-radda-liv-a5-liggande.pdf

Dela på Facebook Dela på Twitter Dela på LinkedIn

Länkar

Sök

Arkiv