Biobank Sverige
a. Vilken typ av prov?
Befintliga Nyinsamlade
Observera att vissa vävnadsprov som är nyinsamlade kan räknas som befintliga prov. Prov som går via patologen och behandlas där på samma vis som vårdprov räknas som befintliga prov. I dessa fall behövs någon av bilagorna L1a, L1b eller L1c
b. Gäller det vävnadsprov, vätska eller PKU prov?
Vävnadsprov Vätska PKU prov
c. Ska prov utlämnas?
Ja Nej Utlämning innebär att provsamling byter huvudman och att det formella ansvaret för proverna tas över av en annan huvudman
d(vävnad). Ska prov kvarstå i biobanken eller utlämnas?
Kvarstå Utlämnas Utlämning innebär att provsamling byter huvudman och att det formella ansvaret för proverna tas över av en annan huvudman
e(vätska). Ska prov kvarstå i biobanken eller utlämnas?
Kvarstå Utlämnas Utlämning innebär att provsamling byter huvudman och att det formella ansvaret för proverna tas över av en annan huvudman
f(pku). Ska prov kvarstå i biobanken eller utlämnas?
Kvarstå Utlämnas Utlämning innebär att provsamling byter huvudman och att det formella ansvaret för proverna tas över av en annan huvudman
g. Ska prov skickas för analys inom Sverige eller utomlands?
Nej Ja
g vävnad. Ska prov skickas för analys inom Sverige eller utomlands?
Nej Ja
g vätske. Ska prov skickas för analys inom Sverige eller utomlands?
Nej Ja
g pku. Ska prov skickas för analys inom Sverige eller utomlands?
Nej Ja
h. Multicenter eller singelcenter?
Multicenter Singelcenter
gg vävnad. Välj mellan följande tre alternativ.
Är forsknings­huvudman för studien ett svenskt universitet eller region? Är studien sponsor initierad? Är forsknings­huvudman för studien densamma som huvudman för biobanken?
gg vätska. Välj mellan följande tre alternativ.
Är forsknings­huvudman för studien ett svenskt universitet eller region? Är studien sponsor initierad? Är forsknings­huvudman för studien densamma som huvudman för biobanken?
gg pku. Välj mellan följande tre alternativ.
Är forsknings­huvudman för studien ett svenskt universitet eller region? Är studien sponsor initierad? Är forsknings­huvudman för studien densamma som huvudman för biobanken?
ggg. Välj mellan följande tre alternativ.
Är forsknings­huvudman för studien ett svenskt universitet eller region? Är studien sponsor initierad? Är forsknings­huvudman för studien densamma som huvudman för biobanken?
i. Ska prov skickas för analys inom Sverige eller utomlands?
Nej Ja (utomlands) Ja (Sverige)
j. Ska prov skickas för analys inom Sverige eller utomlands?
Nej Ja (utomlands) Ja (Sverige)
k. Ska prov skickas för analys inom Sverige eller utomlands?
Nej Ja (utomlands) Ja (Sverige)
1. (L1+L1a) Fyll i blankett del I och del II och bilaga . Ansökan om tillgång till befintliga vävnadsprov som ska utlämnas kan nu skickas till aktuell biobank
LADDA NED:
2. (L1+L1b) Fyll i blankett del I och del II och bilaga . Ansökan om tillgång till befintliga vätskeprov som ska utlämnas kan nu skickas till aktuell biobank
LADDA NED:
3. (L1+L1c) Fyll i blankett del I och del II och bilaga . Ansökan om tillgång till befintliga PKU prov som ska utlämnas kan nu skickas till aktuell biobank
LADDA NED:
4. (L1) Fyll i blankett del I. Ansökan om tillgång till nyinsamlade prov som ska kvarstå kan nu skickas till aktuell biobank
LADDA NED:
5. (L1+L2a) Fyll i blankett del I och . Ansökan om tillgång till nyinsamlade prov som ska kvarstå och analyseras utomlands kan nu skickas till aktuell biobank
LADDA NED:
6. (L1+L2a) Fyll i blankett del I och . Ansökan om tillgång till nyinsamlade prov som ska kvarstå och analyseras inom Sverige kan nu skickas till aktuell biobank
LADDA NED:
7. (N1a+N1b) Fyll i blankett och bilaga . Ansökan om tillgång till nyinsamlade prov som ska utlämnas kan nu skickas till aktuellt RBC kontor
LADDA NED:
8. (L1) Fyll i blankett del I och del II. Ansökan om tillgång till nyinsamlade prov som ska utlämnas kan nu skickas till aktuell biobank
LADDA NED:
9. (L1+L1a) Fyll i blankett del I och bilaga . Ansökan om tillgång till befintliga vävnadsprov för singelcenter som ska kvarstå kan nu skickas till aktuell biobank
LADDA NED:
10. (L1+L1a+L2a) Fyll i blankett del I, bilaga och blankett . Ansökan om tillgång till befintliga vävnadsprov för singelcenter som ska kvarstå kan nu skickas till aktuell biobank
LADDA NED:
11. (L1+L1a+L2a) Fyll i blankett del I, bilaga och blankett . Ansökan om tillgång till befintliga vävnadsprov för singelcenter som ska kvarstå kan nu skickas till aktuell biobank
LADDA NED:
12. (L1+L1b) Fyll i blankett del I och bilaga . Ansökan om tillgång till befintliga vätskeprov för singelcenter som ska kvarstå kan nu skickas till aktuell biobank
LADDA NED:
13. (L1+L1b+L2a) Fyll i blankett del I, bilaga och blankett . Ansökan om tillgång till befintliga vätskeprov för singelcenter som ska kvarstå kan nu skickas till aktuell biobank
LADDA NED:
14. (L1+L1b+L2a) Fyll i blankett del I, bilaga och blankett . Ansökan om tillgång till befintliga vätskeprov för singelcenter som ska kvarstå kan nu skickas till aktuell biobank
LADDA NED:
15. (L1+L1c) Fyll i blankett del I och bilaga . Ansökan om tillgång till befintliga PKU prov för singelcenter som ska kvarstå kan nu skickas till aktuell biobank
LADDA NED:
16. (L1+L1c+L2a) Fyll i blankett del I, bilaga och blankett . Ansökan om tillgång till befintliga PKU prov för singelcenter som ska kvarstå kan nu skickas till aktuell biobank
LADDA NED:
17. (L1+L1c) Fyll i blankett del I, bilaga och blankett . Ansökan om tillgång till befintliga PKU prov för singelcenter som ska kvarstå kan nu skickas till aktuell biobank
LADDA NED:
18. (L1+L1a+L2a1) Fyll i blankett del I, bilaga och blankett . Ansökan om tillgång till befintliga vävnadsprov för singelcenter som ska kvarstå kan nu skickas till aktuell biobank
LADDA NED:
19. (L1+L1a+L2a2) Fyll i blankett del I, bilaga och blankett . Ansökan om tillgång till befintliga vävnadsprov för singelcenter som ska kvarstå kan nu skickas till aktuell biobank
LADDA NED:
20. (L1+L1a+L2a3) Fyll i blankett del I, bilaga och blankett . Ansökan om tillgång till befintliga vävnadsprov för singelcenter som ska kvarstå kan nu skickas till aktuell biobank
LADDA NED:
21. (L1+L2a1) Fyll i blankett del I och blankett . Ansökan om tillgång till befintliga vävnadsprov för singelcenter som ska kvarstå kan nu skickas till aktuell biobank
LADDA NED:
22. (L1+L2a2) Fyll i blankett del I och blankett . Ansökan om tillgång till befintliga vävnadsprov för singelcenter som ska kvarstå kan nu skickas till aktuell biobank
LADDA NED:
23. (L1+L2a3) Fyll i blankett del I och blankett . Ansökan om tillgång till befintliga vävnadsprov för singelcenter som ska kvarstå kan nu skickas till aktuell biobank
LADDA NED:
24. (L1+L1b+L2a1)(vätska) Fyll i blankett del I, bilaga och blankett . Ansökan om tillgång till befintliga vävnadsprov för singelcenter som ska kvarstå kan nu skickas till aktuell biobank
LADDA NED:
25. (L1+L1b+L2a2)(vätska) Fyll i blankett del I, bilaga och blankett . Ansökan om tillgång till befintliga vävnadsprov för singelcenter som ska kvarstå kan nu skickas till aktuell biobank
LADDA NED:
26. (L1+L1b+L2a3)(vätska) Fyll i blankett del I, bilaga och blankett . Ansökan om tillgång till befintliga vävnadsprov för singelcenter som ska kvarstå kan nu skickas till aktuell biobank
LADDA NED:
27. (L1+L1c+L2a1)(vätska) Fyll i blankett del I, bilaga och blankett . Ansökan om tillgång till befintliga vävnadsprov för singelcenter som ska kvarstå kan nu skickas till aktuell biobank
LADDA NED:
28. (L1+L1c+L2a2)(vätska) Fyll i blankett del I, bilaga och blankett . Ansökan om tillgång till befintliga vävnadsprov för singelcenter som ska kvarstå kan nu skickas till aktuell biobank
LADDA NED:
29. (L1+L1c+L2a3)(vätska) Fyll i blankett del I, bilaga och blankett . Ansökan om tillgång till befintliga vävnadsprov för singelcenter som ska kvarstå kan nu skickas till aktuell biobank
LADDA NED:
För alla ansökningar, kom ihåg att skicka med följande bilagor:
- Kopia på underskriven etikansökan
- Beslut från etikprövningsnämnd (kan kompletteras senare)
- Patient/Forskningspersonsinformation med samtyckesdel
Tack för att du har använt blankettväljaren! Har du synpunkter eller förslag på förbättringar?
Kontakta info@biobanksverige.se