Biobank Sverige
Vilken typ av prov?
Befintliga Nyinsamlade
Observera att vissa vävnadsprov som är nyinsamlade kan räknas som befintliga prov. Prov som går via patologen och behandlas där på samma vis som vårdprov räknas som befintliga prov. I dessa fall behövs någon av bilagorna L1a, L1b eller L1c
Gäller det vävnadsprov, vätska eller PKU prov?
Vävnadsprov Vätska PKU prov
Ska prov utlämnas?
Ja Nej Utlämning innebär att provsamling byter huvudman och att det formella ansvaret för proverna tas över av en annan huvudman
Ska prov kvarstå i biobanken eller utlämnas?
Kvarstå Utlämnas Utlämning innebär att provsamling byter huvudman och att det formella ansvaret för proverna tas över av en annan huvudman
Ska prov kvarstå i biobanken eller utlämnas?
Kvarstå Utlämnas Utlämning innebär att provsamling byter huvudman och att det formella ansvaret för proverna tas över av en annan huvudman
Ska prov kvarstå i biobanken eller utlämnas?
Kvarstå Utlämnas Utlämning innebär att provsamling byter huvudman och att det formella ansvaret för proverna tas över av en annan huvudman
Ska prov skickas för analys inom Sverige eller utomlands?
Nej Ja (utomlands) Ja (Sverige)
Multicenter eller singelcenter?
Multicenter Singelcenter
Ska prov skickas för analys inom Sverige eller utomlands?
Nej Ja (utomlands) Ja (Sverige)
Ska prov skickas för analys inom Sverige eller utomlands?
Nej Ja (utomlands) Ja (Sverige)
Ska prov skickas för analys inom Sverige eller utomlands?
Nej Ja (utomlands) Ja (Sverige)
Fyll i blankett L1 del I och del II och bilaga L1a. Ansökan om tillgång till befintliga vävnadsprov som ska utlämnas kan nu skickas till aktuell biobank
LADDA NED:
L1 L1a
Fyll i blankett L1 del I och del II och bilaga L1b. Ansökan om tillgång till befintliga vätskeprov som ska utlämnas kan nu skickas till aktuell biobank
LADDA NED:
L1 L1b
Fyll i blankett L1 del I och del II och bilaga L1c. Ansökan om tillgång till befintliga PKU prov som ska utlämnas kan nu skickas till aktuell biobank
LADDA NED:
L1 L1c
Fyll i blankett L1 del I. Ansökan om tillgång till nyinsamlade prov som ska kvarstå kan nu skickas till aktuell biobank
LADDA NED:
L1
Fyll i blankett L1 del I och L2a. Ansökan om tillgång till nyinsamlade prov som ska kvarstå och analyseras utomlands kan nu skickas till aktuell biobank
LADDA NED:
L1 L2a
Fyll i blankett L1 del I och L2a. Ansökan om tillgång till nyinsamlade prov som ska kvarstå och analyseras inom Sverige kan nu skickas till aktuell biobank
LADDA NED:
L1 L2a
Fyll i blankett N1a och bilaga N1b. Ansökan om tillgång till nyinsamlade prov som ska utlämnas kan nu skickas till aktuellt RBC kontor
LADDA NED:
N1a N1b
Fyll i blankett L1 del I och del II. Ansökan om tillgång till nyinsamlade prov som ska utlämnas kan nu skickas till aktuell biobank
LADDA NED:
L1
Fyll i blankett L1 del I och bilaga L1a. Ansökan om tillgång till befintliga vävnadsprov för singelcenter som ska kvarstå kan nu skickas till aktuell biobank
LADDA NED:
L1 L1a
Fyll i blankett L1 del I, bilaga L1a och blankett L2a. Ansökan om tillgång till befintliga vävnadsprov för singelcenter som ska kvarstå kan nu skickas till aktuell biobank
LADDA NED:
L1 L1a L2a
Fyll i blankett L1 del I, bilaga L1a och blankett L2a. Ansökan om tillgång till befintliga vävnadsprov för singelcenter som ska kvarstå kan nu skickas till aktuell biobank
LADDA NED:
L1 L1a L2a
Fyll i blankett L1 del I och bilaga L1b. Ansökan om tillgång till befintliga vätskeprov för singelcenter som ska kvarstå kan nu skickas till aktuell biobank
LADDA NED:
L1 L1b
Fyll i blankett L1 del I, bilaga L1b och blankett L2a. Ansökan om tillgång till befintliga vätskeprov för singelcenter som ska kvarstå kan nu skickas till aktuell biobank
LADDA NED:
L1 L1b L2a
Fyll i blankett L1 del I, bilaga L1b och blankett L2a. Ansökan om tillgång till befintliga vätskeprov för singelcenter som ska kvarstå kan nu skickas till aktuell biobank
LADDA NED:
L1 L1b L2a
Fyll i blankett L1 del I och bilaga L1c. Ansökan om tillgång till befintliga PKU prov för singelcenter som ska kvarstå kan nu skickas till aktuell biobank
LADDA NED:
L1 L1c
Fyll i blankett L1 del I, bilaga L1c och blankett L2a. Ansökan om tillgång till befintliga PKU prov för singelcenter som ska kvarstå kan nu skickas till aktuell biobank
LADDA NED:
L1 L1c L2a
Fyll i blankett L1 del I, bilaga L1c och blankett L2a. Ansökan om tillgång till befintliga PKU prov för singelcenter som ska kvarstå kan nu skickas till aktuell biobank
LADDA NED:
L1 L1c
För alla ansökningar, kom ihåg att skicka med följande bilagor:
- Kopia på underskriven etikansökan
- Beslut från etikprövningsnämnd (kan kompletteras senare)
- Patient/Forskningspersonsinformation med samtyckesdel
Tack för att du har använt blankettväljaren! Har du synpunkter eller förslag på förbättringar?
Kontakta info@biobanksverige.se