Switch to english language
x
English
Till startsidan för Biobank Sverige
start 2018-11-15

Work-shop i Uppsala Örebro sjukvårdsregion 15 november 2018

Målet med dagen är att informera och diskutera nuvarande processer, förbättringsområden och sjukvårdsregionala samarbeten för tillgång till befintliga vävnadsprov vid etikgodkänd forskning.

Work-shopen riktar sig främst till biomedicinska analytiker inom patologi, forskningssjuksköterskor, forskare, forskarstudenter, läkare och annan personal som arbetar med befintliga vävnadsprov inom Uppsala Örebros sjukvårdsregion.

Tid: 15 november 2018

Plats: Örebro universitetssjukhus, Örebro

Lokal: Hörsal C3, Campus-USÖ (X-huset)

Program

09.30 – 10.00 Kaffe/te och smörgås

10.00 – 10.10 Välkommen

10.10 – 10.50 Biobanksavtal för befintliga prov Lagkrav, hur går det till.  Finns förbättringsområden och förslag? (Therese Fagerqvist, RBC Uppsala Örebro)

10.50 – 11.50 Uttagsprocesser för befintliga prov och snabb inklusion av patienter vid kliniska  studier. Hur fungerar det? (Hanna Fransson, Landstinget i Värmland och Karin Johansson, Region Örebro län)

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 14.00 Tjänster och service för vävnadsprov, t ex, snittning och stansning. Finns alla tjänster tillgängliga i hela vår sjukvårdsregion? Hur vill ni som användare  få information och vilka tjänster och service finns? (Helena Hermelin, Landstinget Dalarna och Maria Svensson, Region Örebro län)

14.00 – 14.40 Tillgång till vävnadsprov från flera huvudmän nationellt. Hur enkelt är det? En forskare berättar om sina erfarenheter (Jonna Berggren Fridfeldt, Urologiska kliniken, Region Örebro län)

14.40 – 15.00 Fika

15.00 – 15.30 Diskussion – hur kan vi arbeta för att underlätta tillgången till befintliga vävnadsprov? (Alla)

15.30 – 15.50 Övriga frågor och sammanfattning

15.50 – 16.00 Avslutning

Work-shopen är avgiftsfri, men anmälan behövs för att kunna beräkna antal personer som kommer och om det finns önskemål om kost.

Anmäl er här (senast 9 november): https://link.webropolsurveys.com/S/E06592B62EFBEF9C

 

Dela på Facebook Dela på Twitter Dela på LinkedIn

Länkar