Switch to english language
x
English
Till startsidan för Biobank Sverige
start 2019-11-29

Konferens om genetisk riskinformation

Välkommen på Mind the Risk-projektets slutkonferens 29 november!

Hur reagerar människor på genetisk riskinformation?

Genetisk riskinformation blir alltmer relevant inom hälso- och sjukvården för att kunna ge en behandling som är bättre anpassad för individen. Nyligen beslutade bl.a. Barncancerfonden och Infrastrukturen för genetisk forskning, Genomic Medicine Sweden, att gemensamt se till att alla barn med cancer kan få en sekvensering av hela genomet som underlag för att förbättra behandlingsmöjligheterna. Genetisk riskinformation blir snabbt mer tillgänglig för friska individer både i hälso- och sjukvårdens regi och genom privata aktörer. Informationen är komplex och många faktorer kan påverka ett sjukdomsförlopp. Hur reagerar då människor på denna typ av information? Är den alltid av godo och hur kan man undvika negativa effekter och att man bara gör människor mer oroliga för vad framtiden innebär?

Dessa, och liknande frågor, har ett internationellt mångvetenskapligt forskarteam arbetat med i sex år under ledning av Centrum för Forskningsetik & Bioetik vid Uppsala universitet. Programmet, Mind the Risk, var finansierat av Riksbankens Jubileumsfond. Tillsammans med den nationella genomiksatsningen Genom Medicine Sweden inbjuder vi till en konferens för att presentera genomikforskningen, projektets resultat och tillsammans med olika aktörer diskutera nytta och risker.

Registrera dig här: https://crb.uu.se/mind-the-risk/conference

Mycket välkommen!

Dela på Facebook Dela på Twitter Dela på LinkedIn

Länkar