Testsida kontaktuppgifter från SBR

Mottagare av Nej-talong

Region Blekinge
Adress:
Nej-talong
Regionalt biobankscentrum
Södra sjukvårdsregionen
Scheeletorget 1
223 81 Lund

Region Dalarna
Adress:
Nej-talong
Patologi och Cytologi Dalarna
Falu Lasarett
791 83 Falun

Region Gotland
Adress:
Nej-talong
HoS Förvaltning/Region Gotland
621 81 Visby

Region Gävleborg
Adress:
Nej-talong
Klinisk patologi och cytologi
Gävle sjukhus
801 87 Gävle

Region Halland
Adress:
Nej-talong
Regionalt biobankscentrum
Södra sjukvårdsregionen
Scheeletorget 1
223 81 Lund

Region Jämtland Härjedalen
Adress:
Nej-talong
FoU enheten/hus 12 plan 3
Östersundssjukhus
831 83 Östersund

Region Jönköpings län
Adress:
Nej-talong
Länssjukhuset Ryhov
Medicinsk diagnostik
Patologilaboratoriet
551 85 Jönköping

Region Kalmar län
Adress:
Nej-talong
Diagnostiskt Centrum, Hus 17, plan 2
Länssjukhuset
391 85 Kalmar

Region Kronoberg
Adress:
Nej-talong
Regionalt biobankscentrum
Södra sjukvårdsregionen
Scheeletorget 1
223 81 Lund

Region Norrbotten
Adress:
Nej-talong
Biobanken Region Norrbotten
Sunderby sjukhus, Laboratoriemedicin
Avd för patologi och cytologi
971 80 Luleå

Region Skåne
Adress:
Nej-talong
Regionalt biobankscentrum
Södra sjukvårdsregionen
Scheeletorget 1
223 81 Lund

Region Stockholm
Adress:
Nej-talong
Stockholms medicinska biobank Regionalt biobankscentrum
Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Eugeniavägen 27, S3:04
171 76 Stockholm

Region Sörmland
Adress:
Nej-talong
Biobank Sörmland
Centrum för klinisk forskning Region Sörmland
Sveavägen entré 9, Mälarsjukhuset
631 88 Eskilstuna

Region Uppsala
Adress:
Nej-talong
Uppsala Biobank
Dag Hammarskjölds väg 38
751 85 Uppsala

Region Värmland
Adress:
Nej-talong
Centrum för klinisk forskning och utbildning
Älvgatan 49
Hus 73,plan 3
651 85 Karlstad

Region Västerbotten
Adress:
Nej-talong
Biobankscentrum NUS
901 85 Umeå

Region Västernorrland
Adress:
Nej-talong
Länssjukhuset Sundsvall/Härnösand
851 86 Sundsvall

Region Västmanland
Adress:
Nej-talong
CIFU, Ingång 29
Västmanlands sjukhus
721 89 Västerås

Region Örebro län
Adress:
Nej-talong
Örebro Biobank
Campus-USÖ, X-huset
Örebro Universitetssjukhus
701 85 Örebro

Region Östergötland
Adress:
Nej-talong
Regionalt Biobankscentrum
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Västra Götalandsregionen
Adress:
Nej-talong
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Biobank Väst
413 45 Göteborg

Biobanksamordnare

Region Blekinge
Namn: Angelica Kjellsson
Tel: 0455-73 49 32
Mejl: biobank@regionblekinge.se
Namn på biobank:
Reg. nr:

Region Dalarna
Namn: Katarina Järlestedt
Tel: 023-49 23 83
Mejl: katarina.jarlestedt@regiondalarna.se
Namn på biobank: Klinisk patologi och cytologi
Reg. nr: 874

Region Gotland
Namn: Thomas Kunze
Tel: 0498-26 85 14
Mejl: thomas.kunze@gotland.se
Namn på biobank:
Reg. nr:

Region Gävleborg
Namn: Carina Hammarfjäll
Tel: 026-158564
Mejl: biobank@regiongavleborg.se
Namn på biobank: Klinisk patologi och cytologi
Reg. nr: 534

Region Halland
Namn: Tomas Seidal, Eleonora Bruhn
Tel: 035-13 18 85, 035-14 78 15
Mejl: tomas.seidal@regionhalland.se
Namn på biobank: Klinisk patologi
Reg. nr: 325

Region Jämtland Härjedalen
Namn: Agneta Lindberg
Tel: 063-14 75 98
Mejl: agneta.lindberg@regionjh.se
Namn på biobank:
Reg. nr:

Region Jönköpings län
Namn: Jeanette Karlsmo
Tel: 010-24 25933
Mejl: jeanette.karlsmo@rjl.se
Namn på biobank: Klinisk patologi, cytologi, kemi
Reg. nr: 868

Region Kalmar län
Namn: Cecilia Leitet
Tel: 0480 - 448019
Mejl: Cecilia.Leitet@regionkalmar.se
Namn på biobank: Klinisk patologi och cytologi
Reg. nr: 488

Region Kronoberg
Namn: Marie Jadner
Tel: 0470-58 75 13
Mejl: marie.jadner@kronoberg.se
Namn på biobank: Klinisk patologi och cytologi, Växjö
Reg. nr: 340

Region Norrbotten
Namn: Ella-Karin Blomqvist
Tel: 0923-761 46
Mejl: ella-karin.blomqvist@norrbotten.se
Namn på biobank:
Reg. nr:

Region Skåne
Namn: Malin Ivarsson (TF)
Tel: 046-275 29 84
Mejl: rbcsyd@skane.se
Namn på biobank: Klinisk patologi och cytologi
Reg. nr: 326

Region Stockholm
Namn: Linda Lindskog
Tel: 08-517 725 52
Mejl: biobankstockholm.karolinska@sll.se
Namn på biobank:
Reg. nr:

Region Sörmland
Namn: Christina Gökstorp
Tel: 016-105402
Mejl: biobank@regionsormland.se
Namn på biobank:
Reg. nr:

Region Uppsala
Namn: Anna Beskow
Tel: 018-611 39 32
Mejl: info@uppsalabiobank.uu.se
Namn på biobank: Klinisk patologi
Reg. nr: 827

Region Värmland
Namn: Margareta Eriksson
Tel: 010-839 11 96
Mejl: biobank@regionvarmland.se
Namn på biobank: Biobank 1
Reg. nr: 89

Region Västerbotten
Namn: Johanna Åkerlund
Tel: 090-785 85 62
Mejl: johanna.h.akerlund@regionvasterbotten.se
Namn på biobank:
Reg. nr:

Region Västernorrland
Namn: Anders Henriksson
Tel: 060-18 14 86
Mejl: anders.henriksson@rvn.se
Namn på biobank: Biobank 1
Reg. nr: 56475829

Region Västmanland
Namn: Annika Kärnsund
Tel: 021-176559
Mejl: biobank.samordnare@regionvastmanland.se
Namn på biobank: Klinisk patologi och cytologi
Reg. nr: 554

Region Örebro län
Namn: Karin Johansson
Tel: 019-602 1784
Mejl: karin.johansson11@regionorebrolan.se
Namn på biobank: Klinisk patologi och cytologi
Reg. nr: 454

Region Östergötland
Namn: Gunilla Bergström
Tel: 010-103 44 03
Mejl: gunilla.bergstrom@regionostergotland.se
Namn på biobank: Biobank 1
Reg. nr: 56726654

Västra Götalandsregionen
Namn: Katarina Peltz
Tel: 0761-11 71 57
Mejl: katarina.peltz@vgregion.se
Namn på biobank: Klinisk patologi, Norra Älvsborgs Länssjukhus
Reg. nr: 226