Dessa personnummer är testpersonnummer och kan användas för att skapa upp ärenden i SBRs demomiljö:

Ø 19121212-1212, Tolvan Tolvansson

Ø 20171231-2394, Barn1 Barnsson, Vårdnadshavare

Ø 19120211-9986, Greta Tod-Würlish, Avliden

Ø 19451102-1901, Ann-britt Gustavsson, Utlandsadress