Ordlista

Vad innebär att ett prov är avidentifierat? Vad betyder utlämning?

Med hjälp av vår webbaserade svensk/engelska ordlista kan du söka på termer och begrepp som ofta används inom biobanksverksamhet i Sverige.

Regionerna har även, genom Landstingens biobanksprojekt, gemensamt tagit fram en ordlista som omfattar terminologi som rör information om prov i biobank och riktlinjer för hur prov i biobank kan nyttjas för vård och forskning och hur prov för dessa ändamål kan utlämnas till annan huvudman. Vissa organisatoriska begrepp som rör ansvar för biobanker behandlas också. Ordlistan kan laddas ner här.