Fredagen den 7 oktober kl.13:00-14:00 kommer vi att genomföra nästa sprintdemo för SBR.

Även denna gång kommer vi att fokusera på flöden och funktioner kopplade till den administrativa samtyckeshanteringen.

Vill du delta på sprintdemo men saknar möteslänk kan ni kontakta sbr@biobanksverige.se