Måndagen den 5 September kl.13:00-14:00 kommer vi att genomföra nästa sprintdemo för SBR.

Denna gång kommer vi att fortsätta fokusera på flöden kopplade till den administrativa samtyckeshanteringen.

Vill du delta på sprintdemo men saknar möteslänk kan ni kontakta sbr@biobanksverige.se