För att enklare kunna hitta biobanksprov registrerade i Svenska Biobanksregistret (SBR) har Biobank Sverige utvecklat en applikation som specifikt riktar sig till forskare och kallas för SBR Ingång för forskning. Applikationen innehåller bland annat en sökfunktion som ger forskare möjlighet att utifrån olika provegenskaper kombinera en sökfråga, där sökresultatet ger en indikation över hur många prov med dessa kombinerade egenskaper som finns bevarade i regionernas biobanker. Sökresultatet kan sedan användas för nästa steg i processen som innebär att ansöka om tillgång till prov.

En viktig del i det fortsatta förbättringsarbetet kring applikationen är återkopplingen från användarna. Vi ser därför gärna att du som är forskare delger eventuella synpunkter och önskemål vilket går att göra direkt i SBR ingång för forskning genom att använda funktionen -”Lämna feedback”.

Applikationen driftsattes tisdagen 22/3 2022 SBR – Ingång för forskning (biobanksverige.se).