Inför produktionssättning av administrativ samtyckeshantering kommer det hållas flera utbildningstillfällen under november 2022. Innehållet vid varje tillfälle kommer att vara detsamma, så det räcker att medverka vid ett tillfälle.

Anmälan görs till hanna.fransson@rbcmellansverige.se. Ange Namn, region, e-post och vilket tillfälle du vill delta.

Utbildningen hålls digitalt och riktar sig till medarbetare som hanterar nej-talonger eller andra samtyckesärenden vid labb eller centralt.

Följande datum kommer vi att hålla utbildningar:

  • Måndag 7/11 kl.10-12
  • Onsdag 9/11 kl.10-12
  • Torsdag 10/11 kl.10-12
  • Måndag 14/11 kl.10-12
  • Tisdag 15/11 kl.10-12

Vid frågor kontakta sbr@biobanksverige.se