Idag 2022-12-14 har vi gjort en mindre produktionssättning till SBR.

Produktionssatt funktionalitet är:

Överblick av användare
Användaradministratörer kan nu få en överblick över vilka användare som finns i SBR. Dessa kan filtreras på nationell-, sjukvårdsregional- och regionalnivå. De kan också filtreras utifrån roller i systemet om man vill få en överblick och/eller komma i kontakt med en specifik roll i SBR. Mailadresserna i funktionen ”Visa mailadresser” är markerade så att användaradministratören enkelt kan kopiera adresserna och klistra in i sin mailklient.

Notifieringsmail vid samtyckesärende navigerar direkt till ärendet

Länken i mailet som en samtyckeshandläggare får i samband med att en förfrågan behöver besvaras gällande prov relaterade till Nej-talong navigerar nu direkt till ärendet. I mailet framgår det också vilken provförvaringsenhet som har ett ärende att handlägga.

Forskningshuvudman är inte längre obligatoriskt vid registrering eller redigering av en forskningsprovsamling

Det är inte längre obligatoriskt att ange en forskningshuvudman vid registrering av en provsamling eftersom detta är information som inte finns vid klinisk läkemedelsprövning som skickats in via CTIS. Sponsorns namn skrivs då som anteckning och fältet för forskningshuvudman lämnas tomt i dessa fall.