Idag 2023-03-27 har vi gjort en ny produktionssättning av SBR som hanterar funktionalitet inom arbetsområdet ”Administrativ samtyckeshantering”.

Nytt för samtyckeshandläggare vid PFE

  • Tillägg av orsak vid registrering av ett avvikande samtyckesbeslut vid utfallsregistreringen
  • Tillägg av provhantering vid registrering av 3 nej vid utfallsregistrering
  • Påminnelsemail för kassering av prov- ny listvy ”prov att kassera”- bekräftelsefunktion att prov är kasserat

Nytt för både samtyckeshandläggare vid PFE och samtyckesadministratörer

  • Nya textmallar i bekräftelsebrev beroende på om prov kasseras direkt vid handläggningen av en Nej-talong eller vid ett senare tillfälle.
  • Vid makulering av ett samtyckesärende (ärendetyp Nej-talong eller Nej-talong PKU) måste nu orsak till makuleringen anges
  • Det går nu att lägga till händelser och bilagor i ett samtyckesärende (ej ärendetyp inkomplett nej-talong och inkomplett nej-talong PKU) efter att ärendet är avslutat.

Användarhandboken är uppdaterad.