Idag 2023-01-04 har vi gjort en mindre produktionssättning till SBR för att rätta till 2 identifierade buggar.

  1. Nu kan samtyckeshandläggare vid provförvaringsenheterna logga ej verkställbara ärenden. Det var en behörighet som saknades som nu finns på plats.
  2. Vid uppladdning av bilagor accepterar nu SBR de flesta specialtecken i bilagornas filnamn. Vi har dock några undantag där SBR plockar bort specialtecknet från filnamnet, detta gäller för filnamn som innehåller något av dessa tecken / \ : ; , %.  Det innebär att om du har en fil som exempelvis heter bilaga;a.pdf, kommer den att synas och laddas ner som bilagaa.pdf. Övriga specialtecken syns i filnamnet.