Till startsidan för Biobank Sverige

Vilka avtal behövs? (KOPIA6)

Vilka avtal som behövs för en forskningsstudie beror på hur studien är upplagd.

Var provinsamling ska genomföras, vilka typer av prov som ska användas, vem som är forskningshuvudman och/eller vilken biobank som är ansvarig är exempelvis några avgörande faktorer.

Nedan följer kortare beskrivningar över de nationella avtalsmallar som Biobank Sverige arbetat fram inför den nya biobankslagen och när de ska användas.

Du hittar samtliga blanketter och mallar på Biobank Sverige dokument

Avtalsmall L1.1. Inrättande av provsamling för forskning

Alla prov som samlas in i Sverige för forskning och omfattas av biobankslagen måste tillhöra en biobank som finns registrerad hos IVO (Inspektionen för vård och omsorg). För att inrätta provsamlingen i en biobank så kan blankett L1.1 användas. Om den huvudman du tillhör inte har en egen biobank kan provsamlingen inrättas i en annan huvudmans biobank efter överenskommelse. Det kan exempelvis vara en regions biobank. Om du är osäker på hos vilken huvudman prov ska inrättas och vilken biobank som ska användas, kan du kontakta Biobankssamordnaren i den eller de regioner där prov planeras samlas in.

Instruktioner till hur man fyller i L1.1 finner du i dokument K4

Testar ett nytt kapitel

hej