Switch to english language
x
English
Till startsidan för Biobank Sverige

Vem du kan kontakta

Det finns ett utbrett stöd inom biobankning runt om i Sverige för dig som önskar forska på biobanksprov.

Biobankssamordnare (BBS)

Vid samtliga regioner finns en biobankssamordnare (BBS) utsedd.

De flesta biobankssamordnare kan erbjuda rådgivning gällande ansökningar i samband med att en forskningsstudie planeras, hjälp med biobanksansökan, utformning av forskningspersonsinformation eller biobanksdelarna i etikansökan och Material Transfer Agreements (MTA).

Biobankssamordnare kan även vägleda var och hur du kan få praktiskt stöd gällande provinsamling och provhantering.

Kontaktuppgifter till biobankssamordnare

Regionalt Biobankscentrum (RBC)

I varje sjukvårdsregion finns ett Regionalt biobankscentrum (RBC) som kan hjälpa dig med frågor om biobankslagen, biobanksansökningar och biobanksavtal enligt multicenterprincipen och förhandsgranskning av biobanksansökningar. RBC ansvarar även för Biobank Sveriges gemensamma dokumentation och webbplats.

Kontaktuppgifter till Regionala biobankscentrum

Utökad operativ biobankservice

Vid universitetssjukhus/universitet finns extra resurser för dig som forskare vid planering och utförande av studier som omfattar biobanksprov. De kan bland annat erbjuda provhantering , kvalitetskontrollerad förvaring samt elektronisk dokumentation

I vår tjänstekarta kan du hitta kontaktuppgifter och var i landet utökad operativ biobankservice erbjuds

Biobank Sveriges Tjänstekarta

Provservicekoordinatorer (PSK)

Vid universitetssjukhus/universitet som erbjuder utökad biobanksservice finns Provservicekoordinatorer (PSK) lokaliserade. De kan ge dig stöd vid planering och uppstart av studier om du vill samla forskningsprov på flera platser i Sverige.

I vår tjänstekarta kan du hitta kontaktuppgifter och var i landet Provservicekoordinatorer finns placerade.

Biobank Sveriges Tjänstekarta

Juridisk Helpdesk

Biobank Sveriges juridiska Helpdesk riktar sig till forskare och provsamlingsansvariga verksamma i Sverige.

I samband med forskning på mänskliga vävnadsprover kan det uppstå frågor som rör forskningens etiska, legala och sociala implikationer. Till vår Helpdesk kan du ställa frågor och få råd om etiska problemställningar, till exempel hur svensk lagstiftning om dataskydd och etisk granskning kan påverka specifika forskningsprojekt.

Till Biobank Sveriges juridiska helpdesk

Heldesken finns även tillgänglig på engelska

To Biobank Sweden Legal Helpdesk