Till startsidan för Biobank Sverige

Operativ biobanksservice

Operativ biobanksservice är ett samlingsnamn för tjänster som biobankerna utför och innebär praktisk hantering av biobanksprov i form av insamling, provhantering, förvaring, spårbarhet och utplock. Etablerade processer för automatiserad insamling av biobanksprov har införts vid ett trettiotal orter i landet.

Nyinsamling av prov

Vid ett flertal orter i Sverige finns funktioner för rådgivning och praktiskt stöd kring provinsamling och provhantering. De vanligaste vätskebaserade provtyperna är serum, plasma och urin, men provhantering av flera andra provtyper, exempelvis PBMC och cellfri plasma, finns i utbudet hos några biobanker.

I operativ biobanksservice ingår beställning av prov, provhantering (exempelvis centrifugering och alikvotering), IT-stöd samt kodning och förvaring av prov. Provhantering sker enligt biobankernas fastställda protokoll i ett standardiserat förlopp med hög kvalitet, säker förvaring med temperaturövervakning och full spårbarhet av prov.

Modellen Sjukvårdsintegrerad biobankning (SIB) togs fram i ett projekt med mål att införa insamling och hantering av prov för forskning som stödjer sig på befintliga strukturer inom rutinsjukvården. Läs mer om insamling via SIB.

Om du är intresserad av provinsamlingsservice i din region, använd vår tjänstekarta för att kontakta din lokala biobank för rådgivning, utbud och priser.

Tjänstekarta

Stöd för provinsamling vid flera orter

Inom Biobank Sverige finns Provservicekoordinatorer (PSK) med bred kompetens och ett stort nätverk inom biobanksområdet. Deras uppdrag är att vara ett stöd för forskare som planerar att samla in eller använda biobanksprov på mer än en ort i landet. Genom att ha en övergripande kunskap om rutiner, utbud, prov- och dataformat hos olika biobanker kan provservicekoordinatorerna guida forskare i den ofta komplexa planering som krävs.

Om du är intresserad av operativ provinsamlingsservice vid flera orter i Sverige, kontakta en provservicekoordinator för att få rådgivning samt information om utbud och priser. Du hittar kontaktuppgifter i vår tjänstekarta.

Tjänstekarta

Utplock

Utplock innebär att prov plockas ut från frys eller annan förvaring för att exempelvis genomföra analyser. I de fall prov förvaras i biobankens frysar finns rutiner för utplock av prov. Kontakta i god tid den biobank där prov förvaras för rådgivning och priser.

Ta del av information om avtalen som behövs: biobanksavtal och MTA.

Vid nationella utplock av prov som förvaras i flera biobanker ger Biobank Sveriges nationella utplockskoordinator stöd vid utplock.

Kontakta Nationell utplockskoordinator

Fler tjänster för biobanksprov

Biobankerna erbjuder ytterligare tjänster. Utbudet varierar men i listan nedan följer några exempel.

Om du är intresserad av någon av tjänsterna, kontakta din lokala biobank för rådgivning, utbud och priser.

  • Framtagning av pappersremisser för provinsamling
  • Uthyrning av plats för förvaring av biobanksprov
  • IT-stöd för bl.a. spårbarhet och information om prov
  • Omformatering av prov i samband med utplock (Omformatering innebär att prov överförs till en annan rörtyp eller att alikvotering av provet utförs, t.ex. då endast en delvolym av provet behövs för analys)
  • DNA-extraktion från exempelvis helblod och saliv