Till startsidan för Biobank Sverige

Kostnader kopplade till biobanksprov

Det finns kostnader att ta hänsyn till angående insamling och tillgång till prov och tjänster. Priser för olika tjänster kan variera mellan olika biobanker. Planera även in att det kan ta lång tid att få ut prov (upp till 6 månader efter att en ansökan har beviljats).

Kostnader som kan förekomma

  • Biobanksansökan
  • Provtagning vid insamling av nya prov
  • Startavgift för att få samla in nya prov
  • Provhantering
  • Förvaring av prov
  • Uttag/Utplock av prov
  • Preparering av exempelvis vävnadsprov
  • Skicka provmaterial
  • Få ut registerutdrag

Handläggning multicenteransökningar

För att underlätta avtalshanteringen vid multicenterstudier som omfattar nyinsamling av prov där prov utlämnas från sjukvårdshuvudmännens biobanker har multicenterprincipen tagits fram. Multicenterprincipen bygger på att hanteringen av avtal och beslut om utlämnande tas av ett Regionalt biobankscentrum (RBC) där RBC-chefen har fullmakt för samtliga berörda landsting/regioner. Avgiften för handläggning av en multicenterstudie är SEK 6250, inkl. 25% moms. Avgift för handläggning vid ändringar av tidigare godkänt multicenteravtal SEK 625 inkl. 25% moms per påbörjad timme.