Till startsidan för Biobank Sverige

Kliniska prövningar på biobanksprov

 

Den 31 januari 2022 startade tillämpningen av den nya EU-förordningen om kliniska läkemedelsprövningar (EU 536/2014), även kallad CTR (Clinical Trials Regulation). I Sverige påverkar detta även processen för biobanksansökan vid klinisk prövning. Läs mer om ansökningsprocessen enligt det nya direktivet för tillgång till prov på Kliniska prövningar | biobanksverige.se

 

Under en övergångsperiod, 31 januari 2022 – 31 januari 2023, går det att ansöka enligt det gamla EU-direktivet (2001/20/EG).

 

Biobanksansökan enligt det gamla EU-direktivet (2001/20/EG)

Skicka in biobanksansökan till aktuellt Regionalt biobankscentrum eller biobank på samma sätt som gjorts tidigare. Detta görs om separata ansökningar har gjorts till Läkemedelsverket och Etikprövningsmyndigheten (dvs. inte laddats upp i CTIS). Använd samma blanketter som tidigare använts, se sektion ”Biobanksansökan” här i vår forskningsguide