Till startsidan för Biobank Sverige

Vilka avtal behövs?

För att få tillgång till och forska på prov i regionernas biobanker krävs ett biobanksavtal.

Ett biobanksavtal träder i kraft först efter att en biobanksansökan har skickats in, beviljats och alla parter har skrivit under.

Biobanksavtal

För att ansöka om tillgång till insamlade prov och för uttag av befintliga prov från regionernas biobanker ska blanketten L1 och tillhörande bilagor fyllas i och skickas till den eller de biobanker där prov önskas ifrån.

Om du önskar prov från flera olika biobanker behöver avtal upprättas med varje enskild biobank.

Avtal enligt Multicenterprincipen

Om ansökan gäller nya prov som ska samlas på flera platser och utlämnas direkt kan multicenterprincipen användas. För att göra en ansökan enligt Multicenterprincipen ska blanketten N1a + tillhörande bilagor fyllas i och skickas till Regionalt Biobankscentrum (RBC) i den sjukvårdsregion där forskningshuvudmannen/ huvudansvarig forskare/prövare är lokaliserad.

Om du vill veta mer om Multicenterprincipen kan du kontakta ett RBC

Regionala biobankscentrum

Övriga avtal

Utöver biobanksavtal kan det förekomma ytterligare avtal rörande olika tjänster som biobankerna kan erbjuda. Det kan vara förvaring, uttag, provhantering, insamling m.m. Tjänster och avtalsformer som erbjuds kan variera mellan olika biobanker.

Om du vill veta mer om avtal och tjänster som erbjuds kan du kontakta en biobanksamordnare

Biobanksamordnare

Blankettväljaren

Med hjälp av vår blankettväljare kan du få vägledning i vilket typ av avtal och vilka blanketter och bilagor som ska användas vid din ansökan.

Blankettväljaren