Införande av NBR

Det nationella biobanksregistret (NBR) är idag under bredinförande, där regionala biobankscentrum (RBC) arbetar tillsammans med regionerna med att införa det. NBR (tidigare kallat SBR) ägs av regionerna och förvaltas sedan 2021 av Biobank Sverige IT.

Fullt infört ska registret ha en sådan spårbarhet att varje biobanksprov ska kunna återfinnas även i andra delar av landet än där man bor, när samtycke återkallas. Vidare ska registret vara ett redskap för forskning och verksamhetsutveckling så att, med respekt för provgivarens integritet och självbestämmande, det lätt går att lokalisera värdefulla biobanksprov för forskning, men också uppgifter om vilka biobanksprov som inte får användas för forskning. NBR kan vidare underlätta sökandet efter tidigare tagna prov från samma patient för patientens egen vård och behandling.

Användarstöd och införande

Kontakta ditt Regionala biobankscentrum (RBC) om du har frågor om överförande/anslutning av information från din biobanks IT-system (LIS) till nationella biobanksregistret (NBR). RBC administrerar NBR på uppdrag av huvudmännen i sin respektive sjukvårdsregion.