personal
Switch to english language
x
personal
English
Till startsidan för Biobank Sverige

Införande av SBR

Registret är idag under bredinförande. Regionala biobankscentrum (RBC) arbetar tillsammans med regionerna med att införa registret. SBR ägs av regionerna. Inera AB förvaltar SBR sedan 2009.

Fullt infört ska registret ha en sådan spårbarhet att varje biobanksprov ska kunna återfinnas även i andra delar av landet än där man bor, när samtycke återkallas. Vidare ska registret vara ett redskap för forskning och verksamhetsutveckling så att, med respekt för provgivarens integritet och självbestämmande, det lätt går att lokalisera värdefulla biobanksprov för forskning, men också uppgifter om vilka biobanksprov som inte får användas för forskning. SBR kan vidare underlätta sökandet efter tidigare tagna prov från samma patient för patientens egen vård och behandling.

Användarstöd och införande

Kontakta ditt Regionala biobankscentrum (RBC) om du har frågor om överförande/anslutning av information från din biobanks IT-system (LIS) till Svenska biobanksregistret (SBR). RBC administrerar SBR på uppdrag av huvudmännen i sin respektive sjukvårdsregion.

LADDA NED

Ordlista

x

Gör en ny sökning: