Nationella biobanksregistret, NBR

Nationella biobanksregistret (NBR) är regionernas gemensamma register för alla sparade biobanksprov tagna inom hälso- och sjukvården i Sverige. Biobankslagens krav på spårbarhet för prov även över huvudmannagränser (region, universitet, läkemedelsindustri) har skapat ett behov av register på sjukvårdsregional/nationell nivå för information kring prov i biobank.

NBR är till för att underlätta den administration som biobankslagen ger upphov till. Bland annat ett stöd för att genomföra medborgarens rätt att spåra prov och hantera samtyckesbegränsningar. Registret kan även användas till att söka efter prov som kan vara till nytta för forskning.

För information om det nationella biobanksregistret, kontakta ditt Regionala Biobankscentrum.