personal
Switch to english language
x
personal
English
Till startsidan för Biobank Sverige

Svenska biobanksregistret, SBR

Svenska biobanksregistret (SBR) är regionernas gemensamma register för alla sparade biobanksprov tagna inom hälso- och sjukvården i Sverige. Biobankslagens krav på spårbarhet för prov även över huvudmannagränser (region, universitet, läkemedelsindustri) har skapat ett behov av register på sjukvårdsregional/nationell nivå för information kring prov i biobank.

SBR är till för att underlätta den administration som biobankslagen ger upphov till. Bland annat ett stöd för att genomföra medborgarens rätt att spåra prov och hantera samtyckesbegränsningar. Registret kan även användas till att söka efter prov som kan vara till nytta för forskning.

För information om Svenska biobanksregistret,  kontakta Regionala Biobankscentrum.

LADDA NED

Ordlista

x

Gör en ny sökning: