personal
Switch to english language
x
personal
English
Till startsidan för Biobank Sverige

Remiss- och kallelsetexter

Då remiss eller kallelse skickas till provgivaren, bör skriftlig information finnas med.

För att skapa gemensamma nationella rutiner och enhetlig tolkning av lagen har regionernas biobanksprojekt tillsammans tagit fram dokumentet “Remiss och kallelsetexter”

Syftet med detta dokument är att sammanställa de remiss- och kallelsetexter som ska användas för att hantera biobankslagens krav på samtycke. Dokumenten innehåller texter för:

  • Elektronisk remiss
  • Pappersremiss
  • Gynekologisk cellprovskontroll
  • PKU- remiss
  • Då remiss saknas

LADDA NED

REMISS OCH KALLELSETEXTER

Länkar

Ordlista

x

Gör en ny sökning: