personal
Switch to english language
x
personal
English
Till startsidan för Biobank Sverige

Personal vid biobank/laboratoriemedicin

Här finns information, checklistor och guidelines för dig som ska följa Biobankslagens krav om hantering av biobanker och prov. Informationen berör bl.a. områdena spårbarhet och integritetsskydd, biobankernas kvalitet och säkerhet samt tillgång till biobanksprov för forskning.

Biobanksansvarig

Huvudmannen för en biobank utser biobanksansvarig. Den biobanksansvarige har operativt ansvar för biobanken och skall följa Biobankslagens krav om hantering av biobanker och utlämnande av prov. Förutom informationen på denna sida kan det finnas lokala föreskrifter av enskilda huvudmän.

Biobanksansvarig kan ansvara för en biobank innehållande primära provsamlingar och/eller sekundära provsamlingar samt för en e-biobank.

Biobankssamordnare

Biobankssamordnaren utses av huvudmannen och ska vara dennes “högra hand” när det gäller biobanksfrågor.

Biobankssamordnarna bildar ett nätverk för nationell samordning och ska ha en central roll i den regionala/lokala verksamheten samt ha goda kontakter inom denna och med andra biobankssamordnare.

I biobankssamordnarens ansvar ingår bland annat att ha översikt över verksamhetens samtliga biobanker och provsamlingar. Biobankssamordnaren är också en kunskapsresurs inom biobanksområdet i den egna verksamheten och besvarar frågor från anställda, forskare, studenter, allmänhet m.fl.

Verksamhetschef

Verksamhetschef för Laboratoriemedicin har ansvar för att prov hanteras i enlighet med patientens/provgivarens önskemål.

Detta innebär att verksamhetschefen:

– fastställer, implementerar och upprätthåller rutiner så att prov hanteras enligt dokumenterat samtyckesbeslut.

– fastställer, implementerar och upprätthåller system för avvikelsehantering.

Länkar

Ordlista

x

Gör en ny sökning: