För dig som arbetar inom hälso- och sjukvården

Här finns information för dig som ska följa Biobankslagens krav om hantering av prov. Alla prov berörs inte av biobankslagen. Undantagna är rutinprov som tas i vårdsyfte och som inte sparas längre än två månader efter avslutad analys. Undantaget omfattar inte prov som tas för forskning eller klinisk prövning.