SÖKSök

Pseudonymisering kodning pseudonymisation coding coded identitetsbeteckning koda kodat pseudonymiserat kodad anonymisering anonym